Home עדויות ניצולים

עדויות ניצולים

דוד קירשנר, פלוגות עבודה יהודיות בצבא ההונגרי – 24 השעות הגורליות בחיי, נובמבר 1990, A.1588

דוד קירשנר, פלוגות עבודה יהודיות בצבא ההונגרי – 24 השעות הגורליות בחיי, נובמבר 1990 פלוגות עבודה יהודיות בצבא ההונגרי 24 השעות הגורליות בחיי דוד קירשנר רוסיה, ב-18 בנובמבר 1942, אי שם בעיקולי נהר דון (Don)… אני כבר לא זוכר את המקום, הכפר אוקולהוז, בו התיישבנו בערך חמישה-עשר קילומטרים מנהר דון: מאתיים וחמישים
Read more

ראיון עם מנשה גבישר, A.1587-18

ראיון עם מנשה גבישר גבישר מנשה ש.        אני לא אשאל אותך שאלות ולא אפתח. אתן לך לכוון את סיפורך בהתאם לכוונתך אתה. ת.         באוקטובר-נובמבר 1944 היו בלובלין כמאתיים וחמישים יהודים, מהם כמאתיים שחזרו מהיערות ומספר יהודים שהתחבאו אצל נוצרים או ביער וחזרו העירה ללובלין. כידוע, מחנה מיידנק נמצא מספר קילומטרים ליד
Read more

עדות אברהם אבן דר (אדם איינבינדר), 29.11.1966, A.1587-3

עדות אברהם אבן דר (אדם איינבינדר), המראיין: אהרון קידר. 29.11.1966 ש.        מר אבן דר, השיחה שלנו היום תתרכז במספר נקודות. נתחיל בראשונה. הייתי מבקש שתספר לי בקצרה מספר פרטים ביוגרפיים על עצמך, על פעילותך אם במסגרת ציבורית, או בתנועת הנוער ערב מלחמת העולם השניה ולקראת הפעילות שלך עם המעבר לריכוז בווילנה.
Read more

עדות דוד שיף, A.1587-49

עדות דוד שיף, אוניברסיטת תל-אביב, הפרוייקט האוניברסיטאי לחקר מערכות העפלה על-שם שאול אביגור מרואיין: דוד שיף מראיינת: דרורה ש.        דוד, הייתי מבקשת ממך לספר קצת על עצמך, על תנועת הנוער שהיית שייך אליה. ת:         אני יליד 1913, נולדתי בעיר טרנוב בגליציה בפולין. ש.        עיר ואם בישראל. ת.         עיר ואם
Read more

עדות ישראל רידלניק על פעולת ה-500, A.1587-47

עדות ישראל רידלניק על פעולת ה-500 פעולת ה-500 לא רבים הם תושבי הארץ ששמעו על הפעולה הזו שהיא בלי כל ספק אחת הפעולות החשובות ביותר של הבריחה בחודשי קיץ 1947. שנת 1947 נרשמה בהיסטוריה של העליה כשנה של פעילות מוגברת של הבריחה, שזה במידה רבה חרץ את גורל העליה והקמת המדינה. פעולה ה"500" היתה בלי […]
Read more

עדות מרדכי רוזמן על פרשת מאסרו, A.1587-44.1

עדות מרדכי רוזמן על פרשת מאסרו האוניברסיטה העברית – המכון ליהדות זמננו – המחלקה לתיעוד בעל-פה מראיין: שלמה קלס תאריך: 30 לאפריל מספר קסטה: 2392   ש.  לא ברור לי כיצד הם הגיעו בכלל לקולחוז, לדוקטור שליטא-פמובה ולאסור אתכם. ת.  מאסרו של פלצקיס, גרנו בדירה אחת, באחת משכונותיה המרוחקות של טשקנט, אצל משפחה
Read more

עדות יצחק (אנטק) צוקרמן בנושא "הבריחה", 5.7.1965, A.1587-36

עדות יצחק (אנטק) צוקרמן בנושא "הבריחה", 5.7.1965 שיחה שניה המראיין: אהרון קידר   ש.  אולי באמת, היות שזו שיחה שניה, אנחנו פטורים מכל אותן ההקדמות שהיו בפעם שעברה, ונוכל להמשיך מאיפה שהפסקנו. למעשה הייתי מבקש אותך שתבהיר לנו את כלל המגעים המדיניים שקדמו לקלץ, ואם אפשר אולי, לאפיין קצת את המגעים עם
Read more

עדות חיים יחיל על הבריחה מרומניה, A.1587-34

עדות חיים יחיל על הבריחה מרומניה הבריחה מרומניה באביב 1947 נראה כי אנו עומדים אולי לפני גל חדש של בריחה ממזרח אירופה למערבה, הפעם מרומניה. מצב היהודים ברומניה החמיר והלך. המשטר החדש החל מתבסס ובמשק המדינה חלו תמורות מרחיקות לכת, אשר בעקבותיהן אבדו לרבבות יהודים מקורות קיומם ונסתמו האפשרויות לקליטת הפליטים היהודים,
Read more

עדות דוד וינטלבוים על הבריחה, 22 בינואר 1965, A.1587-32

עדות דוד וינטלבוים. מראיין: אהרון קידר. 22 בינואר 1965 סרט מס. 584 הבריחה המרואיין: מר וינטלבוים דוד המראיין:  מר אהרון קידר ש.        מר וינטלבוים, אולי נתחיל בכך שתספר את סיפורך האישי החל מאותה תקופה בה יש נגיעה כלשהי לבריחה. ואני מבין שזה מערב מלחמת העולם השניה, וכבר תוך כדי המלחמה, עד לאותה נקודה בה […]
Read more

ראיון עם מולה בן-חיים (שמואל קושצ'יאנסקי), 9.1.1978, A.1587-14

ראיון עם מולה בן-חיים (שמואל קושצ'יאנסקי), 9.1.1978 אהרון קידר: מולה, אנחנו נתחיל שתמסור לנו את חווית המפגש שלך שאתה דורך שוב על אדמת פולין כקצין בצבא ונדה וסילבסקה. מולה: כן, זה היה במחצית השניה של שנת 1944. הצבא הפולני למעשה מתכונן להיכנס לפולין בחלקו. אני מתגייס באסיה התיכונה ועלי להתייצב למטה כקצין. באתי
Read more
  • 1
  • 2