Home Shop " ציפורים בשחור לבן "

" ציפורים בשחור לבן "

" ציפורים בשחור לבן "

25.00 

קטגוריה:

תיאור

צפורה הורוביץ, סוקרת את ספרה של מרים רז-זונשיין, "ציפורים בשחור לבן". זהו סיפור חייה בימי השואה של מרים, ילדה יהודיה שגרה בכפר קטן בפולין. לנגד עיניה רצחו הגרמנים את כל יהודי הכפר, לרבות את משפחתה. מרים הצליחה להימלט והודות למשפחה, שבה הבעל היה יהודי קומוניסט פליט מגרמניה ואישה כפריה פולניה פשוטה, היא הצליחה לשרוד ולקיים את נדרה להקים מצבה על קבר האחים של יהודי הכפר. מרים רז-זונשיין, "ציפורים בשחור לבן", מורשת, תל אביב, 2002.הודפס: ניסן תשס"ב , 01/04/2002
חוברת: 73
גיליון: ע"ג
עמודים: 179-181