Home Shop אין פרפרים פה

אין פרפרים פה

אין פרפרים פה

50.00 

תיאור

ביטוי אותנטי, רב עוצמה של ילדים שנכלאו בגטו טרזינשטאדט – שירים וציורים שייצרו הילדים בגטו. ההתמודדות החווייתית עם הספר מאפשרת לילדי ישראל בימינו, היכרות ופיתוח של אמפתיה כלפי הילדים שייצרו בהוויה של המוות בתקופת השואה – משאלותיהם, הגיגיהם, שאלותיהם ותקוותיהם.
המהדורה השישית, הכוללת הצעות לפעילויות קבוצתיות.
2005, 45 עמ'.