Home Shop אחת ממעטים: חסיה בורנשטיין ביליצקה

אחת ממעטים: חסיה בורנשטיין ביליצקה

מבצע!

אחת ממעטים: חסיה בורנשטיין ביליצקה

90.00  60.00 

מחבר: נעמי יצהר
סיפורה של חסיה בורנשטיין-ביליצקה, דרכה של לוחמת ומחנכת, 1948-1939. בת למשפחה יהודית אופיינית מהעיר גרודנו, השתייכה לקן המקומי של השומר הצעיר. עם כיבוש פולין התגייסה למחתרת הלוחמת. בביאליסטוק פעלה בזהות של נערה פולנית בצד הארי. מאוחר יותר מילאה יחד עם חברות מחתרת נוספות, תפקיד של קשרית בגדוד הפרטיזנים ביערות ביאליסטוק. עם תום המלחמה היא פותחת את בית הילדים הראשון להצלת ילדים יהודים בלודז'. שנה וחצי נדדה עם הילדים לגרמניה ולצרפת; היתה אחראית על 500 ילדים באוניית המעפילים "תיאודור הרצל" וניהלה פעילות חינוכית במחנה נוער בגירוש בקפריסין.
2005, 344 עמ'.

תיאור

סיפורה של חסיה בורנשטיין-ביליצקה, דרכה של לוחמת ומחנכת, 1948-1939. בת למשפחה יהודית אופיינית מהעיר גרודנו, השתייכה לקן המקומי של השומר הצעיר. עם כיבוש פולין התגייסה למחתרת הלוחמת. בביאליסטוק פעלה בזהות של נערה פולנית בצד הארי. מאוחר יותר מילאה יחד עם חברות מחתרת נוספות, תפקיד של קשרית בגדוד הפרטיזנים ביערות ביאליסטוק. עם תום המלחמה היא פותחת את בית הילדים הראשון להצלת ילדים יהודים בלודז'. שנה וחצי נדדה עם הילדים לגרמניה ולצרפת; היתה אחראית על 500 ילדים באוניית המעפילים "תיאודור הרצל" וניהלה פעילות חינוכית במחנה נוער בגירוש בקפריסין.<br />2005, 344 עמ'.

מידע נוסף

מחבר

נעמי יצהר