Home לקסיקון

סוצקבר אברהם

suzkover-ahraham
נולד בשנת 1913 בעיירה סמורגון, לא רחוק מווילנה. בזמן מלחמת העולם הראשונה גורשה משפחתו, יחד עם יהודים אחרים מהעיירה לסיביר. שם עברו עליו שנות ילדותו הראשונות ושם גם איבד את אביו.
Read more