Home לקסיקון

נובודבורסקי דוד

ot-halochem-banatzim
דוד נולד בוורשה ב-17 בנובמבר 1916 להוריו חיה וברוך נובודבורסקי. המשפחה התגוררה ברובע היהודי של העיר, ברחוב מילא 46, בבית רב-קומות שהכיל יותר ממאה דירות, אותן איכלסו דיירים רבים ושונים. היו ביניהם עניים ביותר, שגרו בדירות המרתף האפילות, אשר רבות מהן היו מחולקות באמצעות מחיצות כך שיוכלו לאכלס משפחות נוספות. כמו כן
Read more