Home לקסיקון

מאמר מאת אנה נתנבלוט

האם הם אותם האנשים או  אלה אנשים  אחרים? מאת אננה נתנבלוט / מנהלת בית היתומים בלובלין =============================== שבתי מישראל. פגשתי שם את הבנים והבנות שהכרתי כילדים בשנים 1944-45 בפולין. היו אלה יתומים שניצלו בדרך נס בתקופת השואה. התבוננתי עתה בפניהם שהתבגרו, שזופים בגון חום זהוב, בעיניהם הבורקות, בעמידתם
Read more