Home לקסיקון

מאמר מאת אנה נתנבלוט

האם הם אותם האנשים או  אלה אנשים  אחרים? מאת אננה נתנבלוט / מנהלת בית היתומים בלובלין =============================== שבתי מישראל. פגשתי שם את הבנים והבנות שהכרתי כילדים בשנים 1944-45 בפולין. היו אלה יתומים שניצלו בדרך נס בתקופת השואה. התבוננתי עתה בפניהם שהתבגרו, שזופים בגון חום זהוב, בעיניהם הבורקות, בעמידתם
Read more

מכתבו האחרון של מרדכי אנילביץ'  

מה שעבר עלינו לא ניתן לתאר במילים. נפל דבר שהוא למעלה מחלומותינו הנועזים ביותר. הגרמנים ברחו פעמיים מן הגיטו. פלוגה אחת שלנו החזיקה מעמד ארבעים דקה והשניה – למעלה משש שעות. המוקש שהוטמן בשטח המברשתנים התפוצץ. כמה פלוגות שלנו התקיפו את הגרמנים אשר נמלטו. אבדותינו בכוח אדם מעטות ביותר. אף זה הישג. נפל י' [יחיאל].
Read more