Home לקסיקון

הרב שמעון הוברבנד (הי"ד), קידוש השם, ארכיון מורשת, סימול: A.567

בין המגילות הגנוזות – גווילים שהוטמנו באדמה והועלו מתוך חורבותיה של וארשה, נמצאו גם שרידי הכתבים של הרב שמעון הוברבאנד הי"ד. עזבונו של הרב הוטמן בארכיון המחתרתי הכללי שמייסדו ומנהלו הנאמן היה ההיסטוריון – ד"ר עמנואל רינגלבלום. כפי שהסתבר, לא באקראי הגיעו יצירות הרב אל הארכיון שבמחתרת. הרב הוברבאנד היה
Read more