Home לקסיקון

הסבא / אנריקה אולטוסקי

הרחוב היה מרוצף אבנים והמים זרמו בשני הצדדים. היו כמה חתיכות עץ בצורת גשרים קטנים שחיברו את דלתות הבתים עם הרחוב. הרחוב היה רחב וישר ובסופו היה גשר מעל הנהר. זה היה גשר ארוך עשוי מעץ, לא גבוה מדי. בצד השני של הנהר היה שטח מרעה ירוק איפה שהפרות היו רועות עצמן והיו של האנשים […]
Read more