Home לקסיקון

הוברבאנד שמעון

logo-havazelet
נולד בשנת 1909 בעיירה חנצ'יני הסמוכה לקיילצה. שמעון היה נצר לשושלות רבנים, הן מצד אימו והן מצד אביו. דודו, ר' הלל, היה מראשי "המזרחי" בפולין. שמעון חונך בחצר סבו, הרבי מחנצ'יני, וממנו קיבל את הסמיכות לרבנות. לימים נשא לאישה את בת הדיין ר' יעקב גלזר מפיוטרקוב טריבונלסקי, ולבסוף קבע את מושבו בעיר, הקים משפחה ושימש
Read more

הסבא / אנריקה אולטוסקי

הרחוב היה מרוצף אבנים והמים זרמו בשני הצדדים. היו כמה חתיכות עץ בצורת גשרים קטנים שחיברו את דלתות הבתים עם הרחוב. הרחוב היה רחב וישר ובסופו היה גשר מעל הנהר. זה היה גשר ארוך עשוי מעץ, לא גבוה מדי. בצד השני של הנהר היה שטח מרעה ירוק איפה שהפרות היו רועות עצמן והיו של האנשים […]
Read more

הרב שמעון הוברבנד (הי"ד), קידוש השם, ארכיון מורשת, סימול: A.567

בין המגילות הגנוזות – גווילים שהוטמנו באדמה והועלו מתוך חורבותיה של וארשה, נמצאו גם שרידי הכתבים של הרב שמעון הוברבאנד הי"ד. עזבונו של הרב הוטמן בארכיון המחתרתי הכללי שמייסדו ומנהלו הנאמן היה ההיסטוריון – ד"ר עמנואל רינגלבלום. כפי שהסתבר, לא באקראי הגיעו יצירות הרב אל הארכיון שבמחתרת. הרב הוברבאנד היה
Read more