Home לקסיקון

ברמן אברהם

logo-havazelet
אברהם ברמן נולד בשנת 1906, למשפחה יהודית בת המעמד הבינוני. "רואה אני צורך להבהיר לי ולזולתי, מה היה המעיין שממנו שאבתי כוח לא רק להחזיק מעמד בגיהנום של גטו וארשה, אלא גם למלא בגטו, וגם 'בצד הארי' של וארשה, תפקידים ציבוריים ופוליטים אחראים ורבי סכנה.. שורשי הדברים נעוצים בימי ילדותי ונעורי, באווירה שספגתי בבית
Read more