Home לקסיקון

אנילביץ מרדכי

מרדכי אנילביץ' נולד בשנת 1919 בוורשה, בירת פולין, להוריו אברהם וצירל, שהתפרנסו ממכולת קטנה. בביתם, ששכן בשכונת המצוקה פובישלה, שרר עוני תמידי. מרדכי היה הבכור מבין אחיו, אחריו נולדו שתי בנות ובן. הוא סיים את בית הספר בהצטיינות וקיבל מלגת לימודים לבית הספר התיכוני לבנים "לאור". בגיל 14 הצטרף לתנועת בית"ר ובגיל 16
Read more

אנשי המרד – מרדכי אנילביץ

בגימנסיה היה מרדכי בין התלמידים הטובים ביותר. ראשון בכיתה, מצטיין בכל המקצועות, חבר טוב. "אניולק" (מלאך) – קראו לו חבריו בשנותם קצת את שם משפחתו. אך יודע מלאך זה להיות גם תקיף וקשה. רגיל היה מילדותו שאפשר גם להרביץ ל"שקצים" ולא רק לספוג. זכורני השנים האחרונות לפני המלחמה ומרדכי היה אז מדריך
Read more