Home לקסיקון

Anilevich mordechai

מרדכי אנילביץ' נולד בשנת 1919 בוורשה, בירת פולין, להוריו אברהם וצירל, שהתפרנסו ממכולת קטנה. בביתם, ששכן בשכונת המצוקה פובישלה, שרר עוני תמידי. מרדכי היה הבכור מבין אחיו, אחריו נולדו שתי בנות ובן. הוא סיים את בית הספר בהצטיינות וקיבל מלגת לימודים לבית הספר התיכוני לבנים "לאור". בגיל 14 הצטרף לתנועת בית"ר ובגיל 16
Read more

Kovner Aba

aba-kovner
היום יותר מאשר אי-פעם זה עניין של זכרון הפרט או של ציבורים קטנים יותר בתוך הציבור הגדול, שמנסים לשמור על טוהר מידות ועל הזכרון הקולקטיבי של כלל האומה, השטופה כיום בטובת הנאה הבאה מגרמניה, וטובת הנאה גם כאשר זה מבטיח את הבטחון הכלכלי וגם את הבטחון הפיזי וגם את בטחון הקיום; ואם לא למעלה מזה – מוֹתרוֹת. כי עקבי הוא
Read more

אוסצקי שמואל

שמואל אוסצקי נולד בשנת 1910 בעיירה קוברין שבבלארוס להוריו יודל וצביה. היו לו שני אחים נוספים ואחות. למשפחה היה עסק לייצור נעלים. בתקופת מלחמת העולם השנייה הוא לחם בשורות הצבא האדום, ולאחריה הכיר את שפרה (סופי) לבית כץ, הם התחתנו וגידלו שני ילדים.
Read more

אנילביץ מרדכי

מרדכי אנילביץ' נולד בשנת 1919 בוורשה, בירת פולין, להוריו אברהם וצירל, שהתפרנסו ממכולת קטנה. בביתם, ששכן בשכונת המצוקה פובישלה, שרר עוני תמידי. מרדכי היה הבכור מבין אחיו, אחריו נולדו שתי בנות ובן. הוא סיים את בית הספר בהצטיינות וקיבל מלגת לימודים לבית הספר התיכוני לבנים "לאור". בגיל 14 הצטרף לתנועת בית"ר ובגיל 16
Read more

אנשי המרד – מרדכי אנילביץ

בגימנסיה היה מרדכי בין התלמידים הטובים ביותר. ראשון בכיתה, מצטיין בכל המקצועות, חבר טוב. "אניולק" (מלאך) – קראו לו חבריו בשנותם קצת את שם משפחתו. אך יודע מלאך זה להיות גם תקיף וקשה. רגיל היה מילדותו שאפשר גם להרביץ ל"שקצים" ולא רק לספוג. זכורני השנים האחרונות לפני המלחמה ומרדכי היה אז מדריך
Read more

ברמן אברהם

logo-havazelet
אברהם ברמן נולד בשנת 1906, למשפחה יהודית בת המעמד הבינוני. "רואה אני צורך להבהיר לי ולזולתי, מה היה המעיין שממנו שאבתי כוח לא רק להחזיק מעמד בגיהנום של גטו וארשה, אלא גם למלא בגטו, וגם 'בצד הארי' של וארשה, תפקידים ציבוריים ופוליטים אחראים ורבי סכנה.. שורשי הדברים נעוצים בימי ילדותי ונעורי, באווירה שספגתי בבית
Read more

גלר אליעזר

Geler-eliezer
נולד בשנת 1919 בעיירה אופוצ'נו בפולין, למשפחה מבוססת ובעלת עמדה מכובדת בעיירה. משפחת גלר לא היתה משפחה דתית, אם כי שמרה על קיום המסורת. אליעזר חונך בבית ברוח ציונית, ביקר בביה"ס הכללי ובבית הספר התיכון בעיירה.
Read more

הוברבאנד שמעון

logo-havazelet
נולד בשנת 1909 בעיירה חנצ'יני הסמוכה לקיילצה. שמעון היה נצר לשושלות רבנים, הן מצד אימו והן מצד אביו. דודו, ר' הלל, היה מראשי "המזרחי" בפולין. שמעון חונך בחצר סבו, הרבי מחנצ'יני, וממנו קיבל את הסמיכות לרבנות. לימים נשא לאישה את בת הדיין ר' יעקב גלזר מפיוטרקוב טריבונלסקי, ולבסוף קבע את מושבו בעיר, הקים משפחה ושימש
Read more

הסבא / אנריקה אולטוסקי

הרחוב היה מרוצף אבנים והמים זרמו בשני הצדדים. היו כמה חתיכות עץ בצורת גשרים קטנים שחיברו את דלתות הבתים עם הרחוב. הרחוב היה רחב וישר ובסופו היה גשר מעל הנהר. זה היה גשר ארוך עשוי מעץ, לא גבוה מדי. בצד השני של הנהר היה שטח מרעה ירוק איפה שהפרות היו רועות עצמן והיו של האנשים […]
Read more