Home חינוך

חינוך

יודנראטים ויודנראטיזם, דב לוין

דב לוין, יודנראטים ויודנראטיזם (* מתוך הרצאה ביום עיון של מורשת בתל-אביב, 9.1.1973 על הנושא: בין הציבוריות לבין המחתרת בגיטאות)  ארכיון מורשת, D.2.478 אחד הקריטריונים המשמש לעתים קרובות לאיפיונם ותיאורם של היודנראטים בהיסטוריוגרפיה של השואה, מתמקד במימד המוסרי. אחד נוגע בזה יותר ואחד פחות: אם מבחינת ההערכה ואם
Read more

לקחים וסיכומים, ישראל גוטמן

ישראל גוטמן, לקחים וסיכומים ארכיון מורשת, D.2.318 התקופה בין שתי מלחמות עולם על המשטרים הטוטליטריים והתנועות הפאשיסטיות הקנאיות ובייחוד מלחמת העולם השניה ניפצו את האמונה בכוחו הכל יכול וגובר ללא הרף של הפרוגרס. המאה ה-19 והזרמים הליברליים הורישו לאירופה את השקפה כי האנטישמיות והגילויים השונים של שנאה גזעית
Read more

הציבוריות היהודית והמחתרת בגיטאות, שלום סטפאן גראייק

הציבוריות היהודית והמחתרת בגיטאות, שלום סטפאן גראייק ארכיון מורשת, D.2.316 כדי לקצר בדברי אשתמש בכמה מושגים מתוך חומר הרקע שהפיצה "מורשת" לקראת יום העיון, הרצאותיו של צבי בראון. ראשית, איני מסכים עם מה שאומרים שהיתה מנהיגות מקבילה כפולה: אחת של היודנראט והשניה של המחתרת. יתכן שפה ושם (אולי בביאליסטוק או
Read more

דברים ביום עיון על המחתרת בגטו לודז', 1973, פייבל פודה

פודה פייבל (פודמסקי), דברים ביום עיון על המחתרת בגטו לודז', 1973 ארכיון מורשת, D.2.313 טוב שהשאלות המטרידות על התנהגות של הציבוריות היהודית בגיטאות מוסיפות להעסיקנו ולעורר פולמוס היסטורי-ציבורי. אם אני שואל את עצמי את השאלה הנוקבת, באיזה דרך צריך היה לבחור הציבור המאורגן בגיטו לודז' על מנת שמבחינה לאומית, מוסרית
Read more

זיכרונות מקן ורשה, ישראל גוטמן

זכרונות ישראל גוטמן מקן השומר הצעיר בורשה   ישראל גוטמן – זכרונות מקן ורשה ארכיון מורשת, D.2.13 ימים אחרונים של ספטמבר. חדרי הקן, שהיו שוממים מזה שבועות, חזרו לתחיה. הם מלאו המולת ברכות וסיפורים על רשמי הימים במושבות הקיץ נסוכי השמש ועשירי הטיולים. ספרים שקראנו, רעיונות שהגינו – הם נושאי היום. ובחוץ – הבית והרחוב
Read more

זיכרונות מוורשה, עליזה מלמד

ורשה – יום בגיטו – חורף, עליזה מלמד, עתון חברת נוער בבית אלפא, הדים, מדריכים: שלמה גנצביץ, יחיאל קדמי 5, סתיו 1946 ארכיון מורשת, D.2.3 סתיו 1946 עתון חברת נוער בבית אלפא / ה ד י ם / מדריכים: שלמה גנצביץ, יחיאל קדמי/5 ו ר ש ה א. יום בגיטו – חורף שנת 1941. הגיטו […]
Read more

אנשים ומעשים, מאת רוז'קה קורצ'ק

"משמר"  20.4.45 ארכיון מורשת, C.68-10-1 גטו ורשה 19.4.1945-19.4.1943 אנשים ומעשים, מאת רוז'קה (קורצ'ק) איש מאתנו לא היה אז בורשה. איש מאתנו לא ראה את הגטו ברגעיו הנעלים ביותר, במערכה האחרונה שלו; עיננו לא ראתה בנפול אחרון הלוחמים ובצנוח איתו אחרון הדגלים – הדגל הכחול-לבן, שהתנוסס מעל לגטו הלוחם כסמל
Read more

יום עיון – מורשת – יד יערי – כיוונים חדשים בחקר השואה

מאוסף ישראל גוטמן – יום עיון, מורשת, יד יערי, כיוונים חדשים בחקר השואה ארכיון מורשת, סימול C.100 מאוסף ישראל גוטמן, פרוטוקול יום עיון – מורשת – יד יערי – כיוונים חדשים בחקר השואה אמירה הגני:                  פרופסור ישראל גוטמן, ממייסדי "מורשת", מאנשי "מורשת", ישראל לא מהיום, המדען הראשי של
Read more

על השחיטה, חיים נחמן ביאליק

על השחיטה – חיים נחמן ביאליק שמים! בקשו רחמים עלי! אם יש בכם אֵל ולאֵל בכם נתיב – ואני לא מצאתיו – התפללו אתם עלי! אני – לבי מת ואין עוד תפילה בשפתיי, וכבר אזלת יד אף אין תקווה עוד – עד מתי, עד אנה, עד מתי?   התלין! הֵא צווארי – קום ושחט! ערפני […]
Read more

העיירה בוערת, מרדכי גבירטיג

העיירה בוערת – מרדכי גבירטיג לחן: מרדכי גבירטיג אחים, שרפה! שרפה! עיירתנו בוערה כולה, בה רוחות שחורות יסערו, להבות-חורבן יבערו, עקבותיה לא נשארו, היא עולה באש. ואתם חובקים ידיים בלי הושט עזרה, בלי כבות את אש הלהב אש העיירה.   אחים, שרפה! שרפה! קרובה, חס וחלילה, השעה, כי הלהבות יתמידו את כולנו פה ישמידו רק
Read more