Home לקסיקון רייק חביבה רייק חביבה – קטעי יומן 2

רייק חביבה – קטעי יומן 2

גיל 15 הצטרפה חביבה רייק לתנועת השומר הצעיר שפעלה במקום. כעבור זמן קצר הייתה למדריכה של השכבה הצעירה ונבחרה להנהגת ה"קן" המקומי. חביבה התמסרה לעבודה למען התנועה הציונית והקרנות שלה, שקדה על לימוד השפה העברית כהכנה לעלייה לארץ ישראל. בשנת 1938 יצאה חביבה לפלוגת הכשרה בברטיסלווה, אחר כך עבדה בהנהגת