Home לקסיקון רייק חביבה רייק חביבה – חברים מספרים

רייק חביבה – חברים מספרים

בדצמבר 1939 עלתה חביבה רייק לארץ ישראל והצטרפה לקיבוץ מענית שהיה עדיין בשלב התארגנות בכרכור. במאי 1942 התגייסה חביבה לפלמ"ח. כשרבו הידיעות על השואה שפקדה את יהודי אירופה התנדבה חביבה לשליחות כדי לסייע ליהודים שנותרו בארצות השונות תחת שליטת הנאצים. היא התאמנה בצניחה במסגרת חיל האוויר הבריטי, תחילה ברמת רחל ואחר כך בקהיר. מקום פעילותה נקבע בסביבה מוכרת לה מנעוריה, סלובקיה, וכינוייה בצבא היה עדה רובינסון. ההתקוממות שפרצה בסוף אוגוסט 1944 בסלובקיה החישה את השליחות. אור ליום 15 בספטמבר 1944 הוצנחו 3 צנחנים מארץ ישראל מעל שטח בו התחוללו קרבות עזים בין הגרמנים ובין המורדים הסלובקים האנטי-נאצים. חביבה שלא הוצנחה עם הצנחנים, נחתה בסלובקיה במטוס צבאי אמריקאי ב- 20 בספטמבר 1944. חביבה חזרה לעיר נעוריה בנסקה ביסטריצה שהייתה אז מרכז ההתקוממות הסלובקית. בעיר נותרו מעטים מבני קהילה שהכירה, מרביתם בהם גם בני משפחה של חביבה, גורשו למחנות ההשמדה. אולם בבנסקה ביסטריצה הצטופפו באותה עת אלפי פליטים יהודים מכל רחבי סלובקיה שחיפשו מקלט. חביבה ושאר הצנחנים, רפי רייס, חיים חרמש וצבי בן יעקב, שגם הם הגיעו לבנסקה ביסטריצה, החלו בפעילות ענפה כדי לקהל על היהודים. חביבה מצאה קשר עם חברי תנועות הנוער הציוניות שלחמו ביחידות הפרטיזנים וארגנה קבוצה שעסק בהעברת שבויים וטייסים של בעלות הברית למקום מבטחים.

הגרמנים ריכזו כוחות גדולים כדי לדכא את ההתקוממות הסלובקית. אחרי קרבות עזים הצליחו הנאצים לגבור על המתקוממים וב- 28 באוקטובר 1944 כבשו את בירת המורדים, בנסקה ביסטריצה. הצנחנים עם חברי תנועות הנוער, אליהם הצטרפו גם כמה משפחות יהודיות נסוגו למחנה ארעי שהקימו בהרים ליד הכפר בוקובץ. כעבור 4 ימים, בשעות הבוקר של- 2 בנובמבר 1944, הותקף המחנה על ידי יחידת משתפי פעולה אוקראינים, שישה יהודים נהרגו מיריות התוקפים. חביבה, רפי רייס וצבי בן יעקב נפלו לשבי ונלקחו לבית הסוהר בבנסקה ביסטריצה.

ב- 20 בנובמבר 1944 נלקחו מאות יהודים, בהם חביבה, רפי וצבי, מבית הסוהר והוצאו להורג על ידי אנשי כוחות הביטחון הנאצים ליד כפר הסמוך קרמניצ'קה ונתמנו בקבר אחים.

אחרי המחלה הועברו שרידי הצנחנים לבית קברות הצבאי הבריטי בפראג ובשנת 1952 הועלו עצמותיה של חביבה להר הרצל בירושלים. לזכרה של חביבה רייק הוקם על ידי חלוצים מצ'כוסלובקיה קיבוץ "להבות חביבה", נפתח בקרבת קיבוץ מענית סמינר של הקיבוץ הארצי "גבעת חביבה". ביישובים רבים בארץ יש רחובות על שמה של חביבה ולאחרונה הונצח שמה גם בסלובקיה. ב- 1990 הוכרזה חביבה כאזרחית כבוד של העיר בנסקה ביסטריצה, בה היא פעלה.