Home מונצחים

מונצחים

שלנגל ולדיסלב

logo-havazelet
מוצאו של ולדיסלב שלנגל מלודז'. לפני המלחמה כתב שירים ופזמונים בפולנית, ביניהם שירים סטיריים לעיתונות ולבימות בידור שונות. בתקופת המלחמה היה בגטו וארשה, והמשיך בכתיבה: קטעי פרוזה, ובעיקר שירים, שהיו נפוצים בקרב האוכלוסיה, ועל בימת מועדון "שטוקה", אחד המועדונים שהיו מקובלים על העילית הכלכלית בגטו וארשה.
Read more