Home מונצחים

מונצחים

צ'רניאקוב אדם

logo-havazelet
אדם צ'רניאקוב נולד בשנת 1880 בווארשה, למשפחה יהודית מתבוללת מן המעמד הבינוני. בדרזדן שבגרמניה השתלם כמהנדס כימי, תואר שקיבל מן הפוליטכניון בווארשה. עבד כמורה בבית הספר המקצועי היהודי בעיר, ובין שתי מלחמות העולם עבד ב"מחלקה לעבודות ציבוריות" בווארשה, כיו"ר הועדה לשיקום בתים יהודיים שנהרסו במלחמה. שנים רבות עסק
Read more