Home מונצחים

מונצחים

נובודבורסקי דוד

ot-halochem-banatzim
דוד נולד בוורשה ב-17 בנובמבר 1916 להוריו חיה וברוך נובודבורסקי. המשפחה התגוררה ברובע היהודי של העיר, ברחוב מילא 46, בבית רב-קומות שהכיל יותר ממאה דירות, אותן איכלסו דיירים רבים ושונים. היו ביניהם עניים ביותר, שגרו בדירות המרתף האפילות, אשר רבות מהן היו מחולקות באמצעות מחיצות כך שיוכלו לאכלס משפחות נוספות. כמו כן
Read more

נתנבלוט אנה

anna-natanblut
אנה נתנבלוט היא ילידת וורשה, בעלת השכלה אקדמית בתחום החינוך. הייתה מורה ומחנכת בבית היתומים של קורצ'אק עוד לפני המלחמה; בהיותה בגטו וורשה היא נמלטה מן הגטו עם הבת שלה מריה והסתתרה אצל ידידים פולנים בעזרת ניירות אריים. לא ידוע מתי היא הגיעה ללובלין, אבל הוועד היהודי שהוקם בלובלין תיכף עם הכיבוש הרוסי, מינה אותה
Read more