Home מונצחים

מונצחים

לברטובסקי פינקלשטיין יוסף

levertovsky-yosef
נולד בשנת 1896 בביאלסק-פודלסק, ליד ביאליסטוק, כיוסף פינקלשטיין. עד תום מלחמת העולם הראשונה עבד כמנהל חשבונות בבנק, לצד פעילות רבה בשדה התרבות בעיירתו, בה הרצה ברבים על ענייני ספרות. בשנת 1918 הצטרף למפלגה הציונית-סוציאליסטית "פועלי ציון"; היה חבר ועד גליל ביאליסטוק, וציר בוועידת המפלגה שהתכנסה בקרקוב בשנת 1920.
Read more