Home eplace

Author Archives

ישראל גוטמן, המרד בגיטו – בחינה של דעות והשגות

מתוך: ילקוט מורשת, חוברת מ"ה, סיוון תשמ"ח, יוני 1988. עיונים. ישראל גוטמן – המרד בגיטו – בחינה של דעות והשגות ישראל גוטמן המרד בגיטו – בחינה של דעות והשגות על מושג ההתנגדות ועל הערכת ההתנגדות עם נשק ביד עברו תמורות משמעותיות מאז תום המלחמה ועד היום. גם בקרב הניצולים וגם בקיבוצים היהודיים בעולם החופשי,
Read more

אבא קובנר, שליחותם של האחרונים

מתוך הספר: אבא קובנר, על הגשר הצר: מסות בעל פה. שליחותם של האחרונים. ספרית פועלים, 1981, תשמ"א שליחותם של האחרונים 17.6.45 האמינו לי, חברים, שלא ציפיתי לכך שלמחרת בואי הנה אצטרך לעמוד לפני התכנסות שכזאת, שבה התאספה האקטיבה של הבריגדה היהודית בציפייה לשמוע מפינו מי אנו ולהבין מה מביאים אנו עימנו. לא בקלות יעלה
Read more